Hak-Hak Buruh yang Terlupakan

Pernahkah anda (bagi wanita) mendapatkan cuti 2 hari yaitu cuti menstruasi tiap bulan? Pernahkah ijazah anda ditahan sehingga tidak dapat melamar pekerjaan lain? Pernahkah anda magang di suatu perusahaan tetapi diperlakukan dan diberikan pekerjaan yang bobotnya sama seperti pekerja sebenarnya? Pernahkah anda kerja lembur tetapi tidak diberi tambahan gaji? Beberapa pertanyaan di atas apabila dijawab…